KONTAKTY

Jiří Elčkner
T. Novákové 262
569 92 Bystré
tel: +420 777 154 921
napište nám


OBCHODNÍ PODMÍNKY, GDPR
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné a účinné od 31.8.2016, verze 2016.001

 

Jiří Elčkner - Obuv MADLER

T. Novákové 262, Bystré 569 92

IČ: 64208796, DIČ: CZ6310220224

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě firmy Jiří Elčkner, který je provozovaný na internetové adrese: www.madler.cz, tyto všeobecné podmínky upřesňují a vymezují práva a povinnosti firmy Jiří Elčkner, se sídlem na adrese T. Novákové 262, 569 92 Bystré, jakož to prodávajícího na straně jedné a spotřebitele, jakož to kupujícího na straně druhé.   (Pozn. spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle občanského zákoníku), fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami). Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “NOZ”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva “) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravné obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pro konkrétní objednávku kupujícícho platí výlučně Všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží firmy na internetové stránky. Kupní smlouvá vzniká odesláním objednávky kupujícím a následným příjetím objednávky prodávajícím. Prodávájící vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tzn. odeslání objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky). Uzavření kupní smlouvy je možné pouze v českém jazyce.

Kupující zadá závaznou objednávku tak, že provede objednávku online s uvedením požadovaných údajů. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstpuní údaje. které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky zašle firma Jiří Elčkner kupujícímu e-mail, na jím uvedenou adresu v objednávce, kterým potvrdí příjem objednávky a uvede rekapitulaci dané objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Označení zboží a cena zboží

V internetovém obchodě  je u každého jednotlivého zboží uvedeno označení, včetně popisu hlavních vlastností produktu - např. materiál, podšívka, barva apod.

U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetovéh obchodu uvedena celková cena zboží v českých korunách (CZK). Tato cena je konečná a je uvedená včetně všech daní a poplatků. Platí vždy cena produktu v době odeslání objednávky, přičemž prodávající je oprávněn ceny zboží měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 

Platební podmínky

Kupující má v rámci úhrady kupní ceny možnost zvolit si následující způsoby platby:

1. Platba dobírkou

2. Hotově při osobním převzetí na pobočce

ad1) Platba na dobírku je provedena při dodání zboží - kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zboží.

ad2) Platba bude provedena hotově při osobním převzetí na některé z kamených prodejen:

Obuv MADLER - pobočka Polička

Riegrova 6, Polička 572 01

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Zasílání zboží

Firma zpostředkuje dopravu zboží v rámci České repubilky v době od pondělí do pátku. Dodávka zboží se uskuteční do 10 pracovních dní po odeslání objednávky. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, která bude uvedena v závazné objednávce, přičemž se však musí jednat o dodací adresu v rámci České republiky. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, záruční list, návod na údržbu a užívání výrobku a fakturu.

Společnost si bude účtovat za dopravu zboží 150 Kč vč. DPH (cena bude připočtena k ceně objednaného zboží), při nákupu nad 2.500 Kč vč. DPH je poštovné zdarma.

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smouvy je možné těmito způsoby:

Kupující přinese zboží osobně na jednu z kamených prodejen, přinese objednané zboží s dokladem o zakoupení (faktura) a v případě, že zboží nebude znehodnoceno, bude nenošené a nepoškozené, má kupující možnost vybrat si jiné zboží v téže částce, kterou uhradil za dodávku zboží nebo mu budou vyplaceny všechny peněžní prostředky. Možnost vrácení zboží platí po dobu 14 dní od doručení zásilky zákazníkovi.

Druhou možností je, že kupující na vlastní náklady zašle zboží poštou spolu s fakturou na adresu firmy: Jiří Elčkner, T. Novákové 262, Bystré 569 92

 

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti Jiří Elčkner pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek zadaných společnosti Jiří Elčkner v rámci internetového obchodu. Kupující uzavřením smlouvy zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi prodávajícícho, a to až do doby vyjádření nesouhlasu kupujícícho s tímto zpracováním. Firma Jiří Elčkner ručí za za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji zaregistrovaných osob. Kupující má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných nároků. Osobní údaje je možno na základě žádostku kupujícího odstranit z databáze prodávajícího. Zpracování osobních údajů kupujícíšho se provádí přísně v souladu se zákonnými požadavky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Firma Jiří Elčkner zaručuje, že osobní údaje zákazníků nebudou předány žádné další osobě.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření archovovány v elektronické i tištěné podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu, případně subjektu pověřenému archovací.

 

Kontakt:

Sídlo firmy:

Jiří Elčkner

T. Novákové 262, Bystré 569 92

tel.+420 777 154 921

 

Kamenné prodejny:

OBUV MADLER - pobočka Polička

Jiří Elčkner

Riegrova 6, Polička 572 01

tel. +420 727 918 893

 

 

REKLAMACE

Všeobecné informace o uplatnění práva z vadného plnění - platné k 31.8.2016

Kontrola zásilky při převzetí od dopravce

Řidič předá zásilku příjemci, a ten by měl zkontrolovat obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilku buď odmítne, nebo převezme a po řidiči požaduje, aby si zaznamenal PŘEVZATO S VÝHRADOU. Řidič nesmí a nemůže posuzovat a řešit škodu na místě s příjemcem, a to ani sepisovat reklamační protokol,ani umožnit příjemci kontrolu obsahu. Příjemce má tři pracovní dny na tuto kontrolu obsahu. V případě poškození se ozývá odesílateli a ten hned o škodě informuje přepravce. Pozor doba tří pracovních dní je brána jako doba od převzetí příjemcem, až do nahlášení PPL. 

Internetový obchod poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv kamenné prodejně v souladu s Občanským zákoníkem platným na území České republiky. Tento Reklamační řád(dále jen „řád“) byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (§2085 až §2127 a §2158 až §2174) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (§ 15 a § 19) ve znění pozdějších předpisů a upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v případě, že i přes veškerou snahu prodávajícího zachovat vysokou kvalitu nabízeného předmětu koupě (dále jen„zboží“) vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace (práva z vadného plnění). Tento řád upravuje postup při uplatnění práva z vadného plnění při prodeji zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (eshop, email, telefon, dopis..)

Reklamaci je  možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době. Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a prodávajícího reklamační řád a související paragrafy NOZ 2014 O ochraně spotřebitele v platném znění, případně rozšířená verze nové právní úpravy, včetně uvedení příslušných paragrafů. Uschovejte si prosím fakturu pro případ oprávněné reklamace. Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží (vyčištěné a hygienicky nezávadné) a prokáže nákup reklamovaného zboží (fakturou). Takto připravené zboží zašle spolu s popisem vady na adresu: Jiří Elčkner, T. Novákové 262, Bystré 569 92

Za výrobní vadu se nepovažuje: Pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, když kupující vadu sám způsobil (§ 2170 NOZ), pokud jde o mechanické poškození zákazníkem (např.: obroušené podešve z odrážedel, užívání vycházkové obuvi mimo doporučená užívání, obroušené šití z lození dítěte, atd.). Také u věcí prodávajících za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci(§2167 a§2170 NOZ) a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§2167).

Nárok na uznání reklamace zaniká po uplynutí záruční doby (2 let od vystavení faktury). Záruka se vztahuje pouze na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, či chybou výrobního postupu. Kupující musí uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu hned poté, co zjistí, že na zboží je výrobní vada.Prodávající neodpovídá za poškození, či zničení zboží, bylo-li kupujícím užíváno, i přes to, že o reklamované vadě věděl a své právo neuplatnil bez zbytečného odkladu. 

Při uznání reklamace má kupující právo na bezplatné odstranění vady, prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu,nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od smlouvy (s následným vrácením peněz na jeho účet, který musí být vyplněn sdělen prodávajícím písemně (emailem, který byl uveden v objednávce). Vyskytnou-li se v záruční době vady na zboží, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta,tedy 30 dní ode dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci prodávajícímu,pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s prodávajícím.

Vzhledem k INFORMAČNÍPOVINNOST PŘI VZNIKU SPORU dle § 14 ZOS informujeme o MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ platném od 1.2.2016. Předností mimosoudníhořešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Poštovní adresa pro doručování návrhů je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz. Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz/ a průběžně jej aktualizuje.

Další specificképovinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Podle článku 14 odst.1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“ Platforma pro řešenísporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 nainternetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Podle článku 14 odst.2 nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativníhořešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporůon-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů. Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách, a pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“

 
 

OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Jiří Elčkner, T. Novákové 262, 569 92 Bystré, IČ: 64208796 (dále jen "správce"). Kontatkní údaje na správce: tel.: 608 469 692, email: elckner.jiri@seznam.cz

Evidované osobní údaje o zákazníkovi eshopu: Jméno, příjmení, adresa vč. státu, telefon, email. Zadá-li zákazník údaje adresy dodací, evidujeme pak tuto odlišnou adresu.U firem pak i další údaje jako IČ, DIČ, interní číslo objednávky. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Kliknutím na „dokončit objednávku“ v nákupním košíku, zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení i s obchodními podmínkami dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené osobní údaje organizačního charakteru je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a dodání objednaného zboží a další plnění, pokud k němu mezi zákazníkem a prodávajícím dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje a je plně v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení – zpracování je nezbytné v rámci obchodní činnosti prodávajícího.

Všechny tyto výše uvedené údaje jsou zabezpečeny na serveru externí firmy s vysokou úrovni zabezpečení, datová komunikace probíhá pomocí šifrování a dostupnost databáze je serverem omezena pouze na konkrétní umístění naší kanceláře a zpřístupněna pouze našim proškoleným pracovníkům na základě autorizace. Správce osobní údaje uchovává pouze v nezbytně nutném rozsahu a době nezbytně nutné k vyřízení objednávky a budou použity jen pro nutné úkony s tímto spojené. 

Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně nebo telefonicky) budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

V případě zájmu o odstranění osobních údajů, lze kontaktovat správce s touto žádostí na výše uvedené adrese, e-mailu: elckner.jiri@seznam.cz, tel.:. +420 608 469 692. Osobní údaje budou neprodleně odstraněny.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje pro správce zpracovávají také další zpracovatelé, jež poskytují záruky vhodného zpracování a ochrany osobních údajů - poskytovatel redakčního systému e-shopu, dodavatelé objednaného zboží, zasílatelé (přepravní společnosti), které se zavazují ve svých obchodních podmínkách, že s údaji, jež přijmou od příkazce za účelem vykonání přepravních či souvisejících služeb, a které mají charakter osobních údajů, budou zacházet v souladu s platnou legislativou ČR a EU a nebudou je využívat k žádnému jinému účelu, než k plnění činnosti ve prospěch subjektu údajů. V případě diskuze u produktu nejsou osobní údaje předávány žádným třetím stranám.

Správce osobních údajů se zavazuje vydáním vlastního vnitřního předpisu zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníka, jsou řádně poučeni o zásadách nakládání s osobními údaji, o zachování mlčenlivosti a o přijatých vnitřních bezpečnostních a organizačních opatřeních v souladu s Nařízením.

Data objednávek uchováváme po dobu 30 let. Google Analytics uchovává údaje o návštěvníkovi po dobu 26 měsíců. 

Zákazník bere na vědomí že podle Nařízení má: právo na potvrzení o zpracování osobních údajů; právo na veškeré informace, které o zákazníkovi evidujeme; právo na aktualizaci nebo opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování; právo na přenos; právo vznést námitku proti zpracování; právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ